YARIŞLAR

2017 İZMİR SONBAHAR TROFESİ


Başlangıç: 07.10.2017    /     Bitiş: 17.12.2017

2017 İzmir Sonbahar Trofesi 

1. Ayak: 07-08 Ekim 2017
2. Ayak: 21-22 Ekim 2017
3. Ayak: 04-05 Kasım 2017 
4. Ayak: 25-26 Kasım 2017
5. Ayak: 16-17 Aralık 2017

İZMİR SONBAHAR TROFESİ YARIŞ İLANI

7-8 Ekim, 21-22 Ekim, 4-5 Kasım, 25-26 Kasım, 16-17 Aralık 2017


1. ORGANİZASYON
EAYK, ICYC
2. YARIŞ SEKRETERLİĞİ
Çeşme parkuru için yarış sekreterliği EAYK-ICYC-Çeşme Marina ofisinde kurulacaktır. Resmi ilan panosu EAYK-ICYC-Çeşme Marina Ofisinde kurulacaktır.
Telefon: 0232 712 2500 Faks: 0232 712 9914
GSM: 0 533 234 63 24 – Çetin Kent
GSM: 0 534 271 03 63 – Didem Denizeri Dostoğlu
E-posta: info@icyachtclub.com; ofis@eayk.net
3. UYGULANACAK KURALLAR
Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013-2017, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ilgili Talimatları, IRC Kuralları 2015, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2016-2017 (Kategori 4), ISAF Yönetmelik 20 (Reklam Kodu), işbu Yarış İlanı, 2017 Genel Yat Talimatı, varsa Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. Yarış İlanı, EAYK-ICYC Genel Yarış Talimatı ve diğer Talimatlar arasında bir çelişki mevcut olduğunda, Yarış İlanı ve varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır. Güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasında RRS Bölüm 2 kurallarının yerini “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları” alır.
4. REKLAM
4.1. Yarışların reklam kodu, ISAF Yönetmelik 20’ye göre Kategori C olarak tanımlanmıştır.
4.2. Organizasyon Otoritesi yarışa katılan yatlardan yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker gibi malzemeleri taşımalarını isteyebilir.
5. YARIŞIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR
Yarışlar, tam boyları (LOA) 6–27 metre arasında bulunan, içten veya dıştan takma bir motora sahip, yat sınıfı özellikleri taşıyan IRC ve DESTEK sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır.
5.1. IRC Sınıfları: Yarış, geçerli IRC belgesi olan yatlara açıktır.
IRC1 – Sarı flama – 1.050 ve üzeri
IRC2 – Yeşil flama – 1.049 – 1.015 arası
IRC3 – Mavi flama – 1.014 – 0.980 arası
IRC4 – Kırmızı flama – 0.979 – 0.940 arası
IRC5 – Siyah flama – 0.939 ve altı
Destek – Beyaz flama
Yelken Okulu – Gri flama
5.2. Destek Sınıfı: boyları 6 metrenin üzerinde olan yatlara açıktır.
Destek sınıfı tüm tekneler tek kategori altında yarışacaktır. Yeterli kayıt olması halinde Yelken Okulları kategorisi de destek sınıfı altında açılacak ve destek sınıfı için uygulanan düzeltilmiş zaman uygulanacak ve ödüllendirileceklerdir.
Destek sınıfları için zamana göre düzeltilmiş zaman CT= ET x TCF uygulanacaktır.
CT=Düzeltilmiş zaman, ET= Yarışta geçen süre, TCF= Zaman düzeltici.
6. KAYIT VE ÜCRETLER
6.1. Yarış kayıtları, kayıt formu tamamen doldurulmuş, yarışacak teknenin sorumlu kişisi tarafından imzalanarak ve geçerli IRC sınıfı ölçü belgelerinin aslını ibra ederek yarış sekreterliğine verilecektir.
DESTEK sınıfı için teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) ve spinaker (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı beyanı, varsa reklam taşıma belgesi ve 2017 ekip lisansları ile birlikte en geç 7 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 09:30’a kadar Yarış Sekreterliğine verilmiş olacaktır.
Yarışlara katılan yarışçıların 2017 yılında alınmış veya 2017 vizesi yapılmış lisans belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara geçici lisans EAYK-ICYC kulüpleri aracılığı ile çıkartılmaktadır. Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar.
6.2. Yarışlara kaydını yaptıranlar bu yarış ilanı ile bu yarış ilanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.
6.3. Kayıt ücreti yarışa katılan tüm sınıflar için tekne başına 300,00TL+TYF Katılım payı 65,00TL olmak üzere TOPLAM: 365,00TL’dir. ICYC ve EAYK üyesi tekneler için kayıt ücreti ise 250,00TL+TYF Katılım payı 65,00TL olmak üzere TOPLAM: 315,00TL’dir.
6.4. Geçici lisans bedeli kişi başı 75,00TL’dir.
6.5. Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede bulunacaktır.
6.6. Kayıt formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik varsa, bu husus yazılı olarak info@icyachtclub.com veya ofis@eayk.net adresine e-posta ile ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.
6.7. Azami ekip sınırlaması yoktur, ancak her teknede en az 3 kişi bulunacaktır. Her türlü emniyet donanımı, ekip sayısına göre yeterli sayı ve özellikte olacaktır.
7. CEZA SİSTEMLERİ
Kural 44.2 “Mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra bir tekne derhal bir tramola ve bir kavança atarak aynı yönde bir dönüş yaparak bir dönüş cezası kullanır. Bir tekne finiş hattı veya yakınındaki bir olaydan sonra ceza kullanırsa finiş yapmadan önce hattın rota tarafına tamamen geçecektir” şeklinde düzenlenmiştir.
Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen kırmızı (bayrak kırmızısı renkte) bir flama olacaktır. Protesto bayrağının ebatları en az 20x30cm olacaktır. Protesto bayrağı sancak uzun çarmıhta (çift direklilerde ön direkteki uzun çarmıh) güverteden yaklaşık 2m yükseklikte olacaktır.
Protesto ücreti 200TL’dir.
8. PUANLAMA
Yarışlarda RRS A4, A4.1, A4.2 puan sistemleri kullanılacaktır.
Trofede atma;
· Yarış kaydı vermeyen teknenin o yarışı trofeden atılamayacaktır.
8 yarış ve altında yarış yapılmış ise atma yoktur.
9 ile 12 yarış arası yapılmış ise en kötü bir puan atılacak
13 ve daha fazla yarış yapılmış ise en kötü iki puan atılacak.
9. TELSİZ İLETİŞİMİ
Çeşme parkuru yarışlarında sözlü uyarılar Kanal 71’den duyurulacaktır. Duyulmaması düzeltme nedeni olmayacaktır.
10. ROTA ve YARIŞ SÜRESİ
Trofe toplam 5 ayak toplam 15 yarıştan oluşmaktadır.
Programlanan yarışların yapılamaması durumunda ertesi gün ya da en geç takip eden ayakta yapılmaya çalışılacaktır. Daha ileriki ayaklara ertelenmesi mümkün olmayacaktır.
Rota ve yarış süresi yarış günleri ek talimat ile ilan edilecektir.
11 YARIŞLARIN PROGRAMI
07 Ekim Cumartesi – 2 yarış – ilk yarış start saati 11:30
08 Ekim Pazar – 1 yarış – start saati 11:30
21 Ekim Cumartesi – 2 yarış – ilk yarış start saati 11:30
22 Ekim Pazar – 1 yarış – start saati 11:30
04 Kasım Cumartesi – 2 yarış – yarış start saati 11:30
05 Kasım Pazar – 1 yarış – start saati 11:30
25 Kasım Cumartesi – 2 yarış – ilk start saati 11:30
26 Kasım Pazar – 1 yarış – start saati 11:30
16 Aralık Cumartesi – 2 yarış – start saati 11:30
17 Aralık Pazar – 1 yarış – start saati 11:30
12. START HATTI-START
12.1 Sancak taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı ile İskele taraftaki şamandıra arasındaki hattır.
12.2 Yarışların startı RRS 26 ‘nın değiştirilmiş şekli uyarınca yapılacaktır.
5 dk Uyarı işareti (Sınıf Bayrağı) 1 seda Toka
4 dk Hazırlık işareti 1seda Toka
1 dk Hazırlık işareti 1 seda Arya
0 Sınıf bayrakları 1 seda Arya START.
13. FİNİŞ HATTI
İskele taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki mavi kerteriz bayrağı ile sancak taraftaki şamandıra arasındaki hattır.
14. ÖDÜLLER
14.1. Her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Bir haftaya ait ödüller takip eden haftada verilecektir. Trofenin bitiminde her sınıfın birinci, ikinci ve üçüncüsüne trofe ödülü verilecektir. Yeterli katılım olmadığı sınıflarda organizasyon komitesi sınıfları birleştirebilir.
14.2. Tekne katılım sayısı sınıf açmaya yeterli olmadığı takdirde katılan teknelere sponsor ödülleri verilebilir.
15. SORUMLULUK
15.1. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar.
RRS 4 Yarışma Kararı - "Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”
15.2. Bu yarışları düzenleyen EAYK, ICYC temsilcileri, sponsorları, yarış ve protesto kurulları, yarışlar öncesi, yarışlar sırasında veya sonra yarışlar ile ilgili hiçbir malzeme hasarı, yaralanma, kayıp, hasar, herhangi bir sakatlık ve ölüm için hiçbir sorumluluk taşımaz.
15.3. Yarışa kayıt yaptıran yat sahipleri veya sorumlu kişileri; ekibinin, yatlarının, yarışa katılıp katılmama sorumluluğuna kendileri karar verirler.
15.4. Protesto zaman sınırı komite botunun karaya varışından sonra bir saattir.
16. SİGORTA
16.1. Organizasyon Kurulu; tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dâhil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmalarını önemle tavsiye eder.
17. TEKNE BAĞLAMA
17.1. Çeşme Marina’da yapılacak bu trofe boyunca tüm tekneler her ayağın bir hafta öncesinden gelip bir hafta sonrasına kadar Çeşme Marinada ücretsiz konaklayabilirler. Teknelerin marinada ücretsiz konaklayabilmeleri için yarışlara katılımı zorunludur.

EAYK, ICYC Organizasyon Komitesi

 

 

Paylaş
EGE AÇIKDENİZ YAT KULÜBÜ | IC Çeşme Marina Yatırım Turizm ve İşletmeleri A.Ş. 1016 Sok. No: 2/24, 35930 ÇEŞME/İzmir | +90 533 234 63 24