YARIŞLAR

2018 İZMİR KIŞ TROFESİ


Başlangıç: 27.01.2018    /     Bitiş: 20.05.2018

2018 İZMİR KIŞ TROFESİ YARIŞ İLANI

27-28 Ocak, 17-18 Şubat, 17-18 Mart, 21-22 Nisan, 19-20 Mayıs 2018


 

1.       ORGANİZASYON 

EAYK-Çeşme Marina

2.        YARIŞ SEKRETERLİĞİ

Çeşme parkuru için yarış sekreterliği Çeşme Marina Yacht Club ofisinde kurulacaktır. Resmi ilan panosu da Çeşme Marina Yacht Club Ofisinde kurulacaktır.

Telefon: 0232 712 2500 Faks: 0232 712 9914

GSM: 0 533 234 63 24 – Çetin Kent

GSM: 0 534 271 03 63 – Didem Denizeri Dostoğlu

E-posta: eayk@eayk.org

3.        UYGULANACAK KURALLAR

Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (WS) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2017-2020, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ilgili Talimatları, IRC Kuralları 2018, WS Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2017-2018 (Kategori 4), WS Yönetmelik 20 (Reklam Kodu), işbu Yarış İlanı, 2018 Genel Yat Yarış Kuralları, varsa Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. Güneşin batışı ile doğuşu saatleri arasında RRS Bölüm 2 kurallarının yerini “Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları” geçerlidir.

 4.       REKLAM

4.1.  Yarışların reklam kodu, WS Yönetmelik 20’ye göre Kategori C olarak tanımlanmıştır.

4.2. Reklam taşıyan teknelerin, TYF’ye sponsorluk/reklam bedelini yatırmış olmaları zorunludur. 

4.3.  Organizasyon Otoritesi yarışa katılan yatlardan yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker gibi malzemeleri taşımalarını isteyebilir.


 


 

5.      YARIŞIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR

Yarışlar, tam boyları (LOA) 6–27 metre arasında bulunan, içten veya dıştan takma bir motora sahip, yat sınıfı özellikleri taşıyan IRC ve DESTEK  sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır.

5.1.     IRC Sınıfları: Yarış, geçerli IRC belgesi olan yatlara açıktır.

IRC1 – Sarı flama – 1.050 ve üzeri

IRC2 – Yeşil flama – 1.049 – 1.015 arası

IRC3 – Mavi flama – 1.014 – 0.980 arası

IRC4 – Kırmızı flama – 0.979 – 0.940 arası

IRC5 – Siyah flama – 0.939 ve altı

Destek – Beyaz flama

5.2.     Destek Sınıfı: boyları 6 metrenin üzerinde olan yatlara açıktır.

Destek sınıfı tüm tekneler tek kategori altında yarışacaktır. Yeterli kayıt olması halinde Yelken Okulları kategorisi de destek sınıfı altında açılacak ve destek sınıfı için uygulanan düzeltilmiş zaman uygulanacak ve ödüllendirileceklerdir.

Destek sınıfları için zamana göre düzeltilmiş zaman CT= ET  x TCF uygulanacaktır.

CT=Düzeltilmiş zaman, ET= Yarışta geçen süre, TCF= Zaman düzeltici.

6.      KAYIT VE ÜCRETLER

6.1.     Yarış kayıtları, kayıt formu tamamen doldurulmuş, yarışacak teknenin sorumlu kişisi tarafından imzalanarak ve geçerli IRC sınıfı ölçü belgelerinin aslını ibra ederek yarış sekreterliğine verilecektir.

DESTEK  sınıfı için teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) ve spinaker (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı beyanı, varsa reklam taşıma belgesi ve 2018 ekip lisansları ile birlikte en geç 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 09:30’a kadar Yarış Sekreterliğine verilmiş olacaktır.

Yarışlara katılan yarışçıların 2018 yılında alınmış veya 2018 vizesi yapılmış lisans belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara geçici lisans EAYK-Çeşme Marina kulübü aracılığı ile çıkartılmaktadır. Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar.

6.2.     Yarışlara kaydını yaptıranlar bu yarış ilanı ile bu yarış ilanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.  

6.3.  Kayıt ücreti yarışa katılan tüm sınıflar için tekne başına 375,00TL+TYF Katılım payı 75,00TL olmak üzere TOPLAM: 450,00TL’dir. EAYK-Çeşme Marina ve ICYC üyesi tekneler için kayıt ücreti ise 325,00TL+TYF Katılım payı 75,00TL olmak üzere TOPLAM: 400,00TL’dir.

6.4. Geçici lisans bedeli kişi başı 90,00TL’dir. 

6.5. Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede bulunacaktır.

6.6. Kayıt formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik varsa, bu husus yazılı olarak eayk@eayk.org adresine e-posta ile ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.  

6.7. Azami ekip sınırlaması yoktur, ancak her teknede en az 3 kişi bulunacaktır. Her türlü emniyet donanımı, ekip sayısına göre yeterli sayı ve özellikte olacaktır.

7.        CEZA SİSTEMLERİ

Kural 44.2 “Mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra bir tekne derhal bir tramola ve bir kavança atarak aynı yönde bir dönüş yaparak bir dönüş cezası kullanır. Bir tekne finiş hattı veya yakınındaki bir olaydan sonra ceza kullanırsa finiş yapmadan önce hattın rota tarafına tamamen geçecektir” şeklinde düzenlenmiştir.

Protesto bayrağı “B” kod flaması veya dikdörtgen kırmızı (bayrak kırmızısı renkte) bir flama olacaktır. Protesto bayrağının ebatları en az 20x30cm olacaktır. Protesto bayrağı sancak uzun çarmıhta (çift direklilerde ön direkteki uzun çarmıh) güverteden yaklaşık 2m yükseklikte olacaktır. 

Protesto ücreti 300TL’dir.

8.        PUANLAMA

Yarışlarda RRS  A4, A4.1, A4.2 puan sistemleri kullanılacaktır.  

Trofede atma;

  • Yarış kaydı vermeyen teknenin o yarışı trofeden atılamayacaktır.

  • 8 yarış ve altında yarış yapılmış ise atma yoktur.

  • 9 ile 12 yarış arası yapılmış ise en kötü bir puan atılacak.

  • 13 ve daha fazla yarış yapılmış ise en kötü  iki puan atılacak.

9.        TELSİZ İLETİŞİMİ

Çeşme parkuru yarışlarında sözlü uyarılar Kanal 71’den duyurulacaktır. Duyulmaması düzeltme nedeni olmayacaktır.

10.       ROTA ve YARIŞ  SÜRESİ

Trofe toplam 5 ayak toplam 15 yarıştan oluşmaktadır.

Programlanan yarışların yapılamaması durumunda ertesi gün ya da en geç takip eden ayakta yapılmaya çalışılacaktır. Daha ileriki ayaklara ertelenmesi mümkün olmayacaktır. Rota ve yarış süresi yarış günleri ek talimat ile ilan edilecektir.     

11        YARIŞLARIN PROGRAMI

Yarış Tarihi

Yarış Sayısı

Yarış Start Saati

27 Ocak Cumartesi

2

11:30

28 Ocak Pazar

1

11:30

17 Şubat Cumartesi

2

11:30

18 Şubat Pazar

1

11:30

17 Mart Cumartesi

2

11:30

18 Mart Pazar

1

11:30

21 Nisan Cumartesi

2

11:30

22 Nisan Pazar

1

11:30

19 Mayıs Cumartesi

2

11:30

20 Mayıs Pazar

1

11:30

 

12.       START HATTI-START

12.1    Sancak taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı ile İskele taraftaki şamandıra arasındaki hattır.

12.2     Yarışların startı RRS 26 ‘nın  değiştirilmiş şekli uyarınca yapılacaktır.

5 dk    Uyarı işareti (Sınıf Bayrağı) 1 seda Toka

4 dk    Hazırlık işareti 1seda Toka

1 dk    Hazırlık işareti 1 seda  Arya

 0       Sınıf bayrakları 1 seda  Arya START.   

13.      FİNİŞ HATTI

İskele taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki mavi kerteriz bayrağı ile sancak taraftaki şamandıra arasındaki hattır.

14.      ÖDÜLLER  

14.1.   Her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Bir haftaya ait ödüller takip eden haftada verilecektir. Trofenin bitiminde her sınıfın birinci, ikinci ve üçüncüsüne trofe ödülü verilecektir. Yeterli katılım olmadığı sınıflarda organizasyon komitesi sınıfları birleştirebilir.

14.2.   Tekne katılım sayısı sınıf açmaya yeterli olmadığı takdirde katılan teknelere sponsor ödülleri verilebilir. 

15.       SORUMLULUK

15.1.    Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar.

RRS 4 Yarışma Kararı - "Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”


 

15.2.   Bu yarışları düzenleyen EAYK-Çeşme Marina temsilcileri, sponsorları, yarış ve protesto kurulları, yarışlar öncesi, yarışlar sırasında veya sonra yarışlar ile ilgili hiçbir malzeme hasarı, yaralanma, kayıp, hasar, herhangi  bir sakatlık ve ölüm için hiçbir sorumluluk taşımaz.

15.3.   Yarışa kayıt yaptıran yat sahipleri veya sorumlu kişileri; ekibinin, yatlarının, yarışa katılıp katılmama sorumluluğuna  kendileri karar verirler.

15.4.   Protesto zaman sınırı komite botunun karaya varışından sonra bir saattir.

16.      SİGORTA

16.1. Organizasyon Kurulu; tüm tekne sahiplerinin, tekne ve yarışçılar dâhil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırması zorunlu tutmaktadır.

17.  TEKNE BAĞLAMA 

17.1. Çeşme Marina’da yapılacak bu trofe boyunca tüm tekneler her ayağın 1 hafta öncesinden gelip 1 hafta sonrasına kadar Çeşme Marinada ücretsiz konaklayabilirler. Teknelerin marinada ücretsiz konaklayabilmeleri için yarışlara katılımı zorunludur. 


 

EAYK-Çeşme Marina

Organizasyon Komitesi

Çeşme Marina 2018

                                                                   

Paylaş
EGE AÇIKDENİZ YAT KULÜBÜ | IC Çeşme Marina Yatırım Turizm ve İşletmeleri A.Ş. 1016 Sok. No: 2/24, 35930 ÇEŞME/İzmir | +90 533 234 63 24